นางยุพิน คำปัน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป
-หน้าหลัก
-ข้อมูลโรงเรียน
-บุคลากรโรงเรียน
-ข้อมูลนักเรียน
-สมุดเยี่ยม
-ติดต่อโรงเรียน
ฝ่านงานต่าง ๆ
-ฝ่านวิชาการ
-ฝ่ายธุรการ
  -ฝ่ายกิจการ

 

เรือนนอน
-เรือนนอนชาย
-เรือนนอนหญิง
  -กิจวัตรประจำวัน

-สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์

s << ห้องสมุด >>

s << สอร. >>

สือพิมพ์

เดลินิวส์  ข่าวสด คม ชัด ลึก  ไทยรัฐ บ้านเมือง ผู้จัดการ มติชนสยามรัฐ

โทรทัศน์
l ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l ช่อง 9 l
l ช่อง 11 l ITV l ASTV l
การศึกษา

**คุณครูดอดคอม

**วิชาการ.คอม

**วัดผลจุดคอม

**กระดานดำออนไลน

**์ ด.เด็ก กองทุนบำเหน็จบำนาญ

*กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

**ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

ข้อมูลนักเรียน

BASICSHOOL ...... EDBE2554

..การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม..

sdw

sdaw

"มุ่งส่งเสริมให้ทุกฝ่ายร่วมกันพัฒนาเด็กด้อยโอกาศทางการศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม ตามแนววิถีพุทธโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผุ้เรียนเป็นสำคัญ"
 

 

 

 

. .. ................ . .ภาพการประเมิน สมศ.รอบสาม วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2556 ........................

**** ประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา คลิกที่นี่ *-*

>>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ยินดีต้อนรับการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. วันที่ 5 - 7 เดือน มิถุนายน 2556 ภาพกิจกรรม

>>โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31จัดอบรมโครงการซ่อมบำรุงและพัฒนาบุคคลากรคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพ่วงและระบบไฟฟ้า วันที่ 12-14 มิถุนายน 56 รายละเอียด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 13 มิถุนายน 2556 รายละเอียด

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการพัฒนาผู้เรียน วันที่ 14-18 ตุลาคม 2556 ภาพกิจกรรม

ประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป18 -2 /01/57 รายละเอียด

พิธีมอบชุดพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 รายละเอียด

s ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และให้นำเอกสารไปรายงานตัวในวันศุกร์ที่ 21 มีนาคม 2557

รายละเอียดตามเอกสารแนบ(ด่วน)

 

สายใยรัก

คณิตคิดสนุก

วิทยาศาสตร์รอบตัว
กลุ่มผลิตสื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ

บทเรียนออนไลน์

.... เรียนสังคมกับครูนิกร

.....เรียนภาษาไทยกับครูจำนงค์

........เรียนคอมพิวเตอร์กับครูเอส

- การสร้างเว็บไซต์

โครงงานคอมพิวเตอร์

 

หกำ โครงการหารายได้ระหว่างเรียน (ส อร.)2556

แบบสรุปงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 -----> คลิกที่นี่ <------

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แบบแผนบูรณาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รูปคณะครูรับใบประกาศ 10 / 10 / 2555

เรื่องของเหตุผล...กับความเป็นจริงของชีวิต

 

 

ข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นครูเอส

ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

คะแนน ม.3 ม.6

 

 

 

 

*-* ....การหนีปัญหาเป็นสิ่งที่ดี แต่การเผชิญหน้ากับมันย่อมดีกว่า...*...อย่ากลัวที่จะก้าวไปช้าๆ จงกลัวที่จะหยุดอยู่กับที่ ...*-*

 

^ ดาวโหลดโปรแกรมการใช้งานต่างๆ ^ s

 

หน้าหลัก  l  ข้อมูลโรงเรียน  l  บุคลากร  l  ข้อมูลนักเรียน   l  ติดต่อโรงเรียน  l

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31
www.rpk31.ac.th/... Tuesday, March 18, 2014 3:07 PM